Kim jestem

Psycholog - Aneta Adamkowska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Dyplomowana psychoterapeutka, ukończyła akredytowane szkolenie w Podyplomowym Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, integracyjnym. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną, par i terapię grupową w ośrodku „Grupa Anteris”. Odbyła staż kliniczny w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie (Zalesie). Uczestniczy na bieżąco w kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod regularną superwizją.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pastoralnej Metanoia, na stażu klinicznym, w Domu Dziecka w Gostyninie, w PCPR w Gostyninie.

Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywa w ośrodku „Grupa Anteris”, gdzie pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami i grupami. Prowadzi psychoterapię indywidualną, w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi grupy wsparcia.

Jest biegłym psychologiem w Sądzie Biskupim Płockim. Prowadzi również ćwiczenia z psychologii na wyższej uczelni, oraz szkolenia, warsztaty i treningi służące osobistemu rozwojowi. Wydaje zaświadczenia i opinie psychologiczne.

Prywatnie jest mężatką i mamą dwójki dzieci.