Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Koncentruje się na wydobywaniu mocnych stron, pomaganiu w pokonaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości.

Sesja coachingowa jest metodą wsparcia dla osób, które czują gotowość do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu i aktywnie poszukują rozwiązań, które pomogą spojrzeć na swoje życie z lotu ptaka i dostrzec, w jakich obszarach zmiany są najbardziej potrzebne.

Podróż, w której uczestniczy osoba biorąca udział w procesie coachingowym jest podróżą przez jego wnętrze w poszukiwaniu tego co w nim jest najbardziej wartościowe. Pozwala to odkryć siebie na nowo i z jeszcze większą energią realizować się w życiu zarówno prywatnym i zawodowym. Celem tej podróży jest odnalezienie w sobie potencjału, zdefiniowanie i osiąganie konkretnych rezultatów. Sprawia to, że coaching jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju osobistego. 

Coaching. Jedno z założeń mówi, że:

Każdy posiada w sobie zasoby, które są mu potrzebne by osiągać w życiu to, czego tylko zapragnie. 

coaching Płock

Całość relacji coachingowej oparta jest na zbudowaniu zaufania pomiędzy coachem a klientem. Coach wspólnie z klientem dążą do osiągnięcia najlepszych możliwych rozwiązań, które są z punktu widzenia klienta najbardziej wartościowe. Dzięki temu klient dokonuje bardzo szybkich, trwałych i skutecznych transformacji w swoim życiu. Coach towarzyszy klientowi i zadaje pytania oświetlając mu drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów. Uświadamia, że mamy wybór i możemy wybierać różne sposoby myślenia, odczuwania i zachowania się podczas tej podróży.

Coaching - definicja według standardów ICF

“Profesjonalny coaching stanowi nieustanną profesjonalną relację, która pomaga ludziom w osiąganiu niezwykłych wyników w swojej pracy, życiu osobistym i zawodowym, biznesie i działalności w organizacjach. Poprzez proces coachingu klienci pogłębiają swoją wiedzę, poprawiają swoje wyniki działania i podnoszą jakość swojego życia.

W trakcie każdego spotkania klient wybiera przedmiot rozmowy podczas gdy coach słucha: wkład coacha polega na czynieniu spostrzeżeń i zadawaniu pytań.

To wzajemne oddziaływanie daje w efekcie przejrzystość i stymuluje klienta do działania.
Coaching przyspiesza postępy czynione przez klienta dając mu większą ostrość widzenia i świadomość dokonywanych wyborów. Coaching koncentruje się na miejscu, w jakim klient aktualnie jest, oraz na tym co klient chce zrobić, aby znaleźć się w miejscu, w którym chce być w przyszłości.”

Korzyści wynikające z procesu coachingu:

  • Świadomość swoich mocnych stron.
  • Dotarcie do swojego największego potencjału.
  • Odkrycie co jest dla mnie w życiu naprawdę ważne.
  • Sprecyzowanie swoich celów.
  • Stworzenie planu oraz ustalenie pierwszych kroków.
  • Utrzymanie motywacji do działania.

Dane kontaktowe:

Coaching Płock
e-mail: kontakt@zanetakajs.pl
Telefon: +48 570 009 861