Grupa popołudniowa

Terapeutyczna grupa wsparcia przeznaczona jest dla osób w różnym wieku i z różnymi trudnościami. Jeśli potrzebujesz poprawić umiejętności komunikacyjne, stać się bardziej asertywnym, rozumieć, nazywać i odczuwać emocje, lepiej radzić sobie z trudnościami… ta grupa jest właśnie dla Ciebie.

Formuła grupy półotwartej

Taka forma pracy grupowej zakłada długoterminowość: minimalny czas uczestniczenia w zajęciach to trzy miesiące.

Podczas trwania grupy istnieje możliwość dołączenia do niej w momencie, gdy któryś z uczestników kończy pracę lub wolne są miejsca w ramach planowanej, maksymalnej liczby uczestników (od 4 do 10 osób).

Podstawowe zasady pracy w grupie

Poufność – jest to reguła, bez której grupa nie może istnieć. W praktyce oznacza ona, że uczestnikom grupy nie wolno przekazywać informacji, które narażałyby na ujawnienie tożsamości uczestników komukolwiek spoza grupy. Jeśli więc decydują się opisywać komuś swoje przeżycia i obserwacje ze spotkania, mogą to robić jedynie w taki sposób, który zapewni anonimowość pozostałych członków grupy. Jedynymi osobami, o których można swobodnie mówić poza grupą, są prowadzący.

Obecność – warunkiem skuteczności każdej psychoterapii jest obecność na spotkaniach. W przypadku grupy wsparcia obecność jest szczególnie ważna, ponieważ:

  • traci nieobecny, gdyż nie ma dostępu do trwającej terapii,
  • traci grupa, bo każdy z uczestników wnosi coś ważnego i niepowtarzalnego,
  • chęć opuszczenia spotkania często jest wyrazem dyskomfortu czy lęku, jaki pojawia się w terapii – o wiele większe korzyści w takiej sytuacji przyniesie próba refleksji niż absencja.

Zasada obecności obejmuje punktualne przybywanie na sesje i pozostanie na nich do końca spotkania.

Konsultacje „do grupy” (liczba miejsc ograniczona)

Osoby, które chcą albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy do naszego Ośrodka na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania grupowe. Konsultacje dają możliwość:

  • zrozumienia natury problemu;
  • ustalenia czy grupa wsparcia jest optymalnym sposobem pomocy;
  • poznania osoby prowadzącej;
  • zarezerwowania miejsca w tworzącej się grupie.

Konsultacja trwa 50 min. Konsultacje do grupy są odpłatne, koszt to 130 zł.

Informacje organizacyjne

Spotkania grupy odbywają się w środy o 9.30. Trwają 1,5 godziny. Pracujemy z dwoma miesięcznymi przerwami w roku – w lutym i na przełomie lipca i sierpnia.

Koszty

Opłata za spotkania wynosi 250 zł miesięcznie. Pierwsza wpłata umożliwia rezerwację miejsca na spotkaniach grupy wsparcia.

Adres i dane kontaktowe

Grupa Anteris

ul. Spółdzielcza 16 m. 12
09-402 Płock

e-mail: grupaanteris@gmail.com

tel.: 602 408 506

Uwaga

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, nie opuszczając sesji bez ważnego powodu. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności.