Grupa popołudniowa

Grupa terapeutyczna przeznaczona jest dla osób w różnym wieku i z różnymi trudnościami. Jeśli potrzebujesz poprawić umiejętności komunikacyjne, stać się bardziej asertywnym, rozumieć, nazywać i odczuwać emocje, lepiej radzić sobie z trudnościami… ta grupa jest właśnie dla Ciebie.

Formuła grupy 

Forma pracy grupowej zakłada długoterminowość: czas uczestniczenia w zajęciach to rok.

Maksymalna liczby uczestników (od 6 do 8 osób).

Podstawowe zasady pracy w grupie

Poufność – jest to reguła, bez której grupa nie może istnieć. W praktyce oznacza ona, że uczestnikom grupy nie wolno przekazywać informacji, które narażałyby na ujawnienie tożsamości uczestników komukolwiek spoza grupy. Jeśli więc decydują się opisywać komuś swoje przeżycia i obserwacje ze spotkania, mogą to robić jedynie w taki sposób, który zapewni anonimowość pozostałych członków grupy. Jedynymi osobami, o których można swobodnie mówić poza grupą, są prowadzący.

Obecność – warunkiem skuteczności każdej psychoterapii jest obecność na spotkaniach. W przypadku grupy wsparcia obecność jest szczególnie ważna, ponieważ:

  • traci nieobecny, gdyż nie ma dostępu do trwającej terapii,
  • traci grupa, bo każdy z uczestników wnosi coś ważnego i niepowtarzalnego,
  • chęć opuszczenia spotkania często jest wyrazem dyskomfortu czy lęku, jaki pojawia się w terapii – o wiele większe korzyści w takiej sytuacji przyniesie próba refleksji niż absencja.

Zasada obecności obejmuje punktualne przybywanie na sesje i pozostanie na nich do końca spotkania.

Konsultacje „do grupy” (liczba miejsc ograniczona)

Osoby, które chcą albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy do naszego Ośrodka na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania grupowe. Konsultacje dają możliwość:

  • zrozumienia natury problemu;
  • ustalenia czy grupa wsparcia jest optymalnym sposobem pomocy;
  • poznania osoby prowadzącej;
  • zarezerwowania miejsca w tworzącej się grupie.

Konsultacja trwa 50 min. Konsultacje do grupy są odpłatne, według cennika jak za konsultację z psychoterapeutą zł.

Informacje organizacyjne

Spotkania grupy będą odbywają się w środy godziny wieczorne, około 1,5 godziny.

Adres i dane kontaktowe

Grupa Anteris

ul. Spółdzielcza 16 m. 12
09-402 Płock

e-mail: grupaanteris@gmail.com

tel.: 602 408 506

Uwaga

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, nie opuszczając sesji bez ważnego powodu. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności.