Trening umiejętności społecznych – to zajęcia grupowe ( grupy max. 6 osobowe w przypadku dzieci do 9 lat i max. 10 osób w przypadku dzieci 9 – 12 lat) prowadzone przez specjalistę  TUS.

TUS jest to trening przeznaczony dla dzieci lub młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Co trenujemy?

 • Komunikowanie się,
 • Umiejętności prospołeczne,
 • Rozpoznawanie emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi,
 • Umiejętność planowania,
 • Budowanie tożsamości,
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Dla kogo TUS?

Kiedy dziecko:

 • Jest nieśmiałe, małomówne, wycofujące się z kontaktu,
 • Ma trudność z przestrzeganiem zasad grupowych,
 • Przejawia zachowania agresywne lub inne nieakceptowane społecznie,
 • Ma trudności z radzeniem sobie z emocjami w różnych kontekstach społecznych,
 • Ma trudność z nawiązywaniem relacji rówieśniczych.

Decyzje o dołączeniu dziecka do grupy poprzedza indywidualna konsultacja rodzica z psychologiem, ponieważ kluczowe znaczenie dla skuteczności treningu ma odpowiedni dobór grupy. Na spotkaniu omówione zostaną również oczekiwania rodziców oraz struktura zajęć TUS.

Nabór do grup potrwa do 8 kwietnia 2021r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa I (7 lat): sobota godzina 10:00-10:50

Grupa II (8-9 lat): sobota godzina 11:00-11:50

Grupa III (10-12 lat): sobota godzina 12.00-12.50

Cykl zajęć rozpoczynamy 10 kwietnia 2021, a kończymy 26 czerwca 2021

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Grupa Anteris w Płocku przy ul. Żabiej 6.

Cena za 3 miesięczny kurs TUS grupa I i II – 70 zł. za spotkanie

Cena za 3 miesięczny kurs TUS grupa III – 40 zł. za spotkanie

Cena za konsultację z rodzicem – 100  zł.

Płatność za zajęcia odbywać się będzie z góry za każdy miesiąc tj:

Grupa I i II

10,17,24 kwietnia – 210zł

8,15,22,29 maja – 280zł

5,12,19,26 czerwca – 280zł

Grupa III

10,17,24 kwietnia – 160zł

8,15,22,29 maja – 160zł

5,12,19,26 czerwca – 160zł

 

Zgłoszenia emailowe: emglowacka@wp.pl

Zgłoszenia telefoniczne: 664-600-261