Trening umiejętności społecznych – to zajęcia grupowe ( grupy max. 8 osobowe) prowadzone przez specjalistę  TUS.

TUS jest to trening przeznaczony dla dzieci lub młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Co trenujemy?

 • Komunikowanie się,
 • Umiejętności prospołeczne,
 • Rozpoznawanie emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi,
 • Umiejętność planowania,
 • Budowanie tożsamości,
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Dla kogo TUS?

Kiedy dziecko:

 • Jest nieśmiałe, małomówne, wycofujące się z kontaktu,
 • Ma trudność z przestrzeganiem zasad grupowych,
 • Przejawia zachowania agresywne lub inne nieakceptowane społecznie,
 • Ma trudności z radzeniem sobie z emocjami w różnych kontekstach społecznych,
 • Ma trudność z nawiązywaniem relacji rówieśniczych.

Decyzje o dołączeniu dziecka do grupy poprzedza indywidualna konsultacja rodzica z psychologiem, ponieważ kluczowe znaczenie dla skuteczności treningu ma odpowiedni dobór grupy. Na spotkaniu omówione zostaną również oczekiwania rodziców oraz struktura zajęć TUS.

Nabór do grup potrwa do końca września 2022r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cykl zajęć rozpoczynamy we wrześniu/październiku.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Grupa Anteris w Płocku ul. Spółdzielcza 16/12

Płatność za zajęcia odbywać się będzie z góry za każdy miesiąc.

Czas trwania treningu w zależności od grupy – 800 zł. (grupa 10 spotkań dla dzieci młodszych) – 1000 zł. (grupa 3 miesięczna dla dzieci między 12 a 14 lat)

Zapisy – 602 408 506