Trening umiejętności społecznych – to zajęcia grupowe ( grupy max. 8 osobowe) prowadzone przez specjalistę  TUS.

TUS jest to trening przeznaczony dla dzieci lub młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Co trenujemy?

 • Komunikowanie się,
 • Umiejętności prospołeczne,
 • Rozpoznawanie emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi,
 • Umiejętność planowania,
 • Budowanie tożsamości,
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Dla kogo TUS?

Kiedy dziecko:

 • Jest nieśmiałe, małomówne, wycofujące się z kontaktu,
 • Ma trudność z przestrzeganiem zasad grupowych,
 • Przejawia zachowania agresywne lub inne nieakceptowane społecznie,
 • Ma trudności z radzeniem sobie z emocjami w różnych kontekstach społecznych,
 • Ma trudność z nawiązywaniem relacji rówieśniczych.

Decyzje o dołączeniu dziecka do grupy poprzedza indywidualna konsultacja rodzica z psychologiem, ponieważ kluczowe znaczenie dla skuteczności treningu ma odpowiedni dobór grupy. Na spotkaniu omówione zostaną również oczekiwania rodziców oraz struktura zajęć TUS.

Nabór do grup potrwa do 4 września 2021r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa I (9-10 lat): poniedziałek godzina 15:00-15:50

Grupa II (7-8 lat): poniedziałek godzina 16:00-16:50

Grupa III (11-13 lat) poniedziałek godzina 17:00-17:50

Cykl zajęć rozpoczynamy 6 września 2021, a kończymy 20 grudnia 2021

Po połowie zajęć odbędą się telefoniczne konsultacje z rodzicami, a na zakończenie zajęć odbędą się spotkania indywidualne z rodzicami celem omówienia przebiegu zajęć i rozwoju dziecka.

 Zajęcia odbywają się w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Grupa Anteris w Płocku ul. Spółdzielcza 16/12

Opłata za miesiąc zajęć: 200zł

Opłata za konsultację z rodzicem – 100  zł.

Płatność za zajęcia odbywać się będzie z góry za każdy miesiąc tj:

Opłata 200zł do:

4 września za wrzesień

30 września za październik

31 października za listopad

30 listopada za grudzień

 

 

Zgłoszenia emailowe: emglowacka@wp.pl

Zgłoszenia telefoniczne: 664-600-261