Trening umiejętności społecznych – to zajęcia grupowe ( grupy max. 8 osobowe) prowadzone przez specjalistę  TUS.

TUS jest to trening przeznaczony dla dzieci lub młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Co trenujemy?

 • Komunikowanie się,
 • Umiejętności prospołeczne,
 • Rozpoznawanie emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi,
 • Umiejętność planowania,
 • Budowanie tożsamości,
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Dla kogo TUS?

Kiedy dziecko:

 • Jest nieśmiałe, małomówne, wycofujące się z kontaktu,
 • Ma trudność z przestrzeganiem zasad grupowych,
 • Przejawia zachowania agresywne lub inne nieakceptowane społecznie,
 • Ma trudności z radzeniem sobie z emocjami w różnych kontekstach społecznych,
 • Ma trudność z nawiązywaniem relacji rówieśniczych.

Decyzje o dołączeniu dziecka do grupy poprzedza indywidualna konsultacja rodzica z psychologiem, ponieważ kluczowe znaczenie dla skuteczności treningu ma odpowiedni dobór grupy. Na spotkaniu omówione zostaną również oczekiwania rodziców oraz struktura zajęć TUS.

Cykl zajęć rozpoczynamy we wrześniu/październiku.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Grupa Anteris w Płocku ul. Spółdzielcza 16/12

Zapisy – 602 408 506

Trening umiejętności społecznych – to zajęcia grupowe ( grupy max. 8 osobowe) prowadzone przez specjalistę  TUS.