Aneta Adamkowska​​ - psycholog, psychoterapeuta

Psycholog - Aneta Adamkowska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, ukończyła akredytowane czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła stopień podstawowy i zaawansowany szkolenia z Psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment). Odbyła staż kliniczny w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie (Zalesie). 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem zwyczajnym Sekcji Psychoterapii PTP.

Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną, par i terapię grupową w ośrodku „Grupa Anteris”. Uczestniczy na bieżąco w kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod regularną superwizją. 

Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywa w ośrodku „Grupa Anteris”, gdzie pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami i grupami. Prowadzi psychoterapię indywidualną, w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi grupy wsparcia. 

Jest biegłym psychologiem sądowym. Prowadzi również ćwiczenia z psychologii, oraz szkolenia, warsztaty i treningi służące osobistemu rozwojowi. Wydaje zaświadczenia i opinie psychologiczne. 

Prywatnie jest mężatką i mamą dwójki dzieci.

Zajmuje się między innymi:

  • zaburzeniami nastroju, depresją,
  • lękami, nerwicami, fobiami,
  • zaburzeniami emocjonalnymi,
  • trudnościami w relacjach z innymi,
  • sytuacją kryzysu, doświadczeniem utraty, żałoby,
  • trudnościami w małżeństwie,
  • psychoedukacją,
  • trudnościami adaptacyjnymi,
  • dolegliwościami psychosomatycznymi.

Lidia Człapska - psycholog, pedagog (socjoterapeuta)

Psycholog, pedagog - Lidia Człapska

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w szpitalu Św. Trójcy Na oddziale psychiatrycznym w Płocku.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte w szkole zarówno podstawowej jak i średniej.

Szkolę się i wzbogacam swój warsztat, aby jak najlepiej pomagać.  Rozpoczęłam 3-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) – CORE TRAINING (Szkolenie spełnia kryteria certyfikacyjne IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) w Centrum ISTDP w Warszawie.

Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach  psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, zintegrowanych ze współczesną wiedzą neurobiologiczną. ISTDP to terapia ustrukturalizowana. Skuteczność ISTDP dokumentują  liczne badania naukowe.

Swoją pracę regularnie superwizuję.

Pomagam ludziom radzić sobie z depresją, nerwicą, lękiem, stresem, kryzysami życiowymi, poprawiać relacje z ludźmi, rozwijać się. Udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzież oraz dorosłym. Prowadzę rownież szkolenia i warsztaty.

Aneta Borowska - psycholog, pedagog (rewalidator), terapeuta zajęciowy, doradca zawodowy

Psycholog, pedagog - Aneta Borowska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Obecnie szkoli się na czteroletnim akredytowanym szkoleniu w Instytucie Analizy Grupowej w Rasztowie. 
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w angielskim domu opieki z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie. W Polsce w warsztatach terapii zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w środowiskowym domu samopomocy z osobami zaburzonymi psychicznie, prowadziłam indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami szkoły podstawowej i średniej. 

Pracowałam jako psycholog w Ośrodku Rehabilitacyjnym, w którym prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, a także udzielałam pomocy psychologicznej ich rodzicom i opiekunom.

Staram się ciągle doskonalić swój warsztat poprzez udział w różnych szkoleniach i kursach. Wyznaję zasadę, że podstawą szczęśliwego i pełnego życia jest stały rozwój, gdyż jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana!

Prywatnie mężatka.

Magdalena Woźniak-Kupniewska - psycholog, psychoterapeuta

Jest psychologiem, terapeutą uzależnień oraz psychoterapeutą par i rodzin. Obecnie uczy się w 4 letnim Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Studia psychologiczne ukończyła ze specjalnością psychologia kliniczna. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień uzyskany po ukończeniu szkolenia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplomy psychoterapii par oraz rodzin zdobyła w Laboratorium Psychoedukacji. Tam także odbyła kurs uzupełniający z psychoterapii psychodynamicznej. Jestem certyfikowanym realizatorem programu CANDIS – jest to program krótkoterminowej terapii (ok 13 spotkań) przeznaczony dla osób uzależnionych od marihuany i innych przetworów konopi. Ponad to regularnie poszerza wiedzę na licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wśród najważniejszych z nich znajdują się cykle szkoleń z: Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Emocjach oraz dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA). Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. Prywatnie ceni czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi.

Ewa Kostkiewicz - psychoterapeuta

Dyplomowana psychoterapeutka, ukończyła całościowy 5 letni Akredytowany Kurs Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu – akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną ATK, mgr nauk o rodzinie z zakresu psychologii rodziny.

W swojej pracy integruje podejścia: systemowe i eriksonowskie, korzysta z elementów podejścia poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną par i młodzieży w ośrodku „Grupa Anteris” oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestniczy na bieżąco w kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod regularną superwizją.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie i Placówkach Oświatowych prowadząc „szkoły dla rodziców”, treningi umiejętności wychowawczych oraz treningi zastępowania zachowań agresywnych ART. Pracuje z rodzinami zastępczymi oraz adopcyjnymi. Zajmuje się traumą wczesnodziecięcą, dziecięcą i psychoterapią osób z doświadczeniem odrzucenia i nadużycia.

Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywa w ośrodku „Grupa Anteris”, gdzie pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami . Prowadzi psychoterapię indywidualną, w podejściu systemowym i ericsonowskim. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi służące osobistemu rozwojowi.

Prywatnie jest mężatką i mamą dwójki dzieci.

Zajmuje się między innymi:
• zaburzeniami nerwicowych, lękowymi,
• depresją
• zaburzeniami snu
• psychosomatyką,
• trudnościami w relacjach, konfliktem małżeńskim, zdradą, problemami około-rozwodowymi
• wypaleniem zawodowym,
• problemami związanymi z ciążą, porodem, połogiem
• systemową terapią rodzin
• pracuje z traumą i zaburzonymi więziami
• rozwiązywaniem problemów egzystencjalnych oraz dylematów związanych z religijnością i moralnością; terapią osób w żałobie
• psychoedukacją w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych „ szkoła dla rodziców”
• pracą z osobami stosującymi przemoc – trener modelu „Duluth”

Trener ART- trening zastępowania zachowań agresywnych

Elżbieta Załęgowska - psycholog

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na  kierunku  Psychologia kliniczna dziecka, ukończyłam również studia podyplomowe na  kierunkach:  Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami na Uniwersytecie Wrocławskim, Poradnictwo Rodzinno–Szkolne na  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Pedagogikę Rewalidacyjno-Terapeutyczną  i  Oligofrenopedagogikę. 

Ukończyłam także roczną Szkołę Trenerów Warsztatów Umiejętności Psychospołecznych, Studium NVC – Porozumienie bez Przemocy oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiadam również kwalifikacje trenerskie w dziedzinie  – Uważność  w edukacji „Kosmos i Kajo’’dla dzieci i rodziców oraz „Nauczyciel jogi dla dzieci”.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako psycholog w szkole. Pracowałam również z dziećmi ze spektrum autyzmu. Swoją drogę zawodową wiążę ze wsparciem dzieci i młodzieży dlatego szkolę się i wzbogacam swój warsztat, aby jak najlepiej pomagać. 

Wyznaję zasadę, że podstawą szczęśliwego i pełnego życia jest stały rozwój, gdyż jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana!

Karolina Wiśniewska - psycholog

Jest absolwentką psychologii oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na  kierunkach: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej oraz Socjoterapia dzieci i młodzieży. Obecnie szkoli się na czteroletnim akredytowanym szkoleniu w Instytucie Analizy Grupowej w Rasztowie, to certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Płocku, Dziale Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jak i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, współpracowała z Rodzinną Pieczą Zastępczą tworząc diagnozy okresowe dla rodzin starających się o tymczasową adopcję dzieci.

Obecne doświadczenie zdobywa pracując w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Grupa Anteris jako psycholog i terapeuta. 

Zajmuje się: 
– wsparciem osób w sytuacji kryzysowej
– prowadzeniem krótkoterminowych terapii 
– diagnozą
– pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
– prowadzi warsztaty indywidualne i grupowe dla szkół i instytucji

Obszary zainteresowań:
– zaburzenia odżywiania
– depresja
– sytuacje kryzysowe
– żałoba

Stara się ciągle doskonalić swój warsztat poprzez udział w szkoleniach i kursach. Swoją pracę regularnie poddaje procesowi superwizji. 
Prywatnie lubi aktywnie spędzać czas na łonie natury, a także spotkania w gronie rodziny i przyjaciół.

Aleksandra Stupecka – psycholog, mediator, trener umiejętności społecznych

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Ukończyła szkolenie I i II stopnia ”Mediacje Pojednawcze w Rodzinie” zgodnego ze standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Aktualnie w trakcie szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT). Uczestniczyła w licznych kursach poświęconych m.in.: pracy z nastolatkiem metodą dialogu motywującego, pomocy w sytuacji straty dziecka, pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie, pracy terapeutycznej z rodziną z problemem alkoholowym oraz mutyzmowi selektywnemu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc mediacje oraz poradnictwo psychologiczne dla rodzin w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia. Pracowała jako psycholog w licznych placówkach oświatowych. Realizowała projekty unijne udzielając pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich opiekunom. Prowadziła także indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz warsztaty psychologiczne dla grup. Szczególnie bliska jest jej praca psychologiczna z parami doświadczającymi niepłodności.

Przyjmuje dzieci, młodzież, dorosłych i pary.

Zajmuje się między innymi:
• wsparciem w sytuacji kryzysu emocjonalnego,
• trudnościami w małżeństwie,
• zaburzeniami emocjonalnymi okresu adolescencji,
• doświadczeniem straty, poronienia, żałoby,
• niepłodnością w aspekcie psychologicznym,
• relacjami rodzic-dziecko,
• trudnościami wychowawczymi.

Prywatnie jest żoną i mamą czwórki dzieci.

Barbara Budner - psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą, ukończyłam 5- letni kurs w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję w nurcie integracyjnym: systemowo – ericksonowskim. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam Wydział Pedagogiki Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu, studia podyplomowe w zakresie terapii psychologiczno – pedagogicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz studia podyplomowe w zakresie metod wspierania relacji międzyludzkich na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadzę szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według standardów Programu PRIDE. Jestem trenerem prowadzącym programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywam w ośrodku „Grupa Anteris” pracując z dziećmi, dorosłymi i parami.

Systematycznie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w cyklicznych warsztatach i szkoleniach oraz studiując literaturę fachową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zajmuje się między innymi:
– zaburzeniami nastroju,
– zaburzeniami emocjonalnymi,
– zaburzeniami psychosomatycznymi,
– trudnościami w relacjach,
– trudnościami adaptacyjnymi,
– bezsennością,
– sytuacją kryzysu, doświadczaniem straty, żałoby,
– kryzysem zawodowym.

Sylwia Nowak - psycholog

Jest absolwentką psychologii na UKSW w Warszawie. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowany przez centrum CBT w Warszawie oraz szkolenie I i II stopnia z mediacji pojednawczych w rodzinie prowadzone przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień w Warszawie (zgodne ze standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku medyczno-psychologicznym ,,Vide” w Płocku, Centrum Psychologiczno-Pastoralnym ,,Metanoia”, Poradni ,,Przystań Psychologiczna” w Warszawie oraz szkołach podstawowych na terenie powiatu płockiego.

Obecnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Grupa Anteris oraz szkole podstawowej.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

Zajmuje się:
– zaburzeniami nastroju,
– zaburzeniami lękowymi,
– zaburzeniami zachowania,
– trudnościami w relacjach z innymi,
– radzeniem sobie ze stresem,
– wsparciem w sytuacjach kryzysowych,
– niską samooceną.