Aneta Adamkowska​​ - psycholog, psychoterapeuta

Psycholog - Aneta Adamkowska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, ukończyła akredytowane czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła stopień podstawowy i zaawansowany szkolenia z Psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment).


Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną, par i terapię grupową w ośrodku „Grupa Anteris”. Odbyła staż kliniczny w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie (Zalesie). Uczestniczy na bieżąco w kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod regularną superwizją. 
Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pastoralnej Metanoia, na stażu klinicznym w Szpitalu, w Domu Dziecka w Gostyninie, w PCPR w Gostyninie. 

Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywa w ośrodku „Grupa Anteris”, gdzie pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami i grupami. Prowadzi psychoterapię indywidualną, w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi grupy wsparcia. 

Jest biegłym psychologiem w Sądzie Biskupim Płockim. Prowadzi również ćwiczenia z psychologii na wyższej uczelni, oraz szkolenia, warsztaty i treningi służące osobistemu rozwojowi. Wydaje zaświadczenia i opinie psychologiczne. 

Prywatnie jest mężatką i mamą dwójki dzieci.

Zajmuje się między innymi:

  • zaburzeniami nastroju, depresją,
  • lękami, nerwicami, fobiami,
  • zaburzeniami emocjonalnymi,
  • trudnościami w relacjach z innymi,
  • sytuacją kryzysu, doświadczeniem utraty, żałoby,
  • trudnościami w małżeństwie,
  • psychoedukacją,
  • trudnościami adaptacyjnymi,
  • dolegliwościami psychosomatycznymi.

Marta Głowacka - psycholog

Psycholog - Marta GłowackaAbsolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Psycholog w trakcie szkolenia w Podyplomowym Studium Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w korporacjach jak również w wielu projektach unijnych pracując z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Mam doświadczenie w pracy w żłobku. Obecnie pracuję jako psycholog w szkole oraz trener Polskiego Centrum Profilaktyki. Prowadzę spotkania o charakterze psychologicznym, wsparciowym dla rodziców, dzieci i młodzieży. Pomagam w kryzysie.

Biorę aktywny udział w szkoleniach i konferencjach psychoterapeutycznych i psychologicznych.

Swoją drogę zawodową wiążę ze wsparciem szczególnie dzieci i młodzieży.

Prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

Lidia Człapska - psycholog, pedagog (socjoterapeuta)

Psycholog, pedagog - Lidia Człapska

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w szpitalu Św. Trójcy Na oddziale psychiatrycznym w Płocku.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte w szkole zarówno podstawowej jak i średniej.

Szkolę się i wzbogacam swój warsztat, aby jak najlepiej pomagać.  Rozpoczęłam 3-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) – CORE TRAINING (Szkolenie spełnia kryteria certyfikacyjne IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) w Centrum ISTDP w Warszawie.

Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach  psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, zintegrowanych ze współczesną wiedzą neurobiologiczną. ISTDP to terapia ustrukturalizowana. Skuteczność ISTDP dokumentują  liczne badania naukowe.

Swoją pracę regularnie superwizuję.

Pomagam ludziom radzić sobie z depresją, nerwicą, lękiem, stresem, kryzysami życiowymi, poprawiać relacje z ludźmi, rozwijać się. Udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzież oraz dorosłym. Prowadzę rownież szkolenia i warsztaty.

Aneta Borowska - psycholog, pedagog (rewalidator), terapeuta zajęciowy, doradca zawodowy

Psycholog, pedagog - Aneta Borowska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Obecnie szkoli się na czteroletnim akredytowanym szkoleniu w Instytucie Analizy Grupowej w Rasztowie. 
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w angielskim domu opieki z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie. W Polsce w warsztatach terapii zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w środowiskowym domu samopomocy z osobami zaburzonymi psychicznie, prowadziłam indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami szkoły podstawowej i średniej. 

Pracowałam jako psycholog w Ośrodku Rehabilitacyjnym, w którym prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, a także udzielałam pomocy psychologicznej ich rodzicom i opiekunom.

Staram się ciągle doskonalić swój warsztat poprzez udział w różnych szkoleniach i kursach. Wyznaję zasadę, że podstawą szczęśliwego i pełnego życia jest stały rozwój, gdyż jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana!

Prywatnie mężatka.

Joanna Sołtysik-Kowalska - psycholog


Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc warsztaty edukacyjne oraz rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto pzez kilka lat pracowałam jako psycholog w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Obecnie pracuję z pacjentami w ośrodku „Grupa Anteris”oraz zajmuję się opiniowaniem sądowo-psychologicznym. Jestem biegłym psychologiem w Sądzie Biskupim w Płocku. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Dbam o poszerzanie swojej wiedzy i doświadczenia poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i mamą.

Magdalena Woźniak - psycholog

Jest psychologiem, terapeutą uzależnień oraz psychoterapeutą par i rodzin. Obecnie uczy się w 4 letnim Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Studia psychologiczne ukończyła ze specjalnością psychologia kliniczna. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień uzyskany po ukończeniu szkolenia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplomy psychoterapii par oraz rodzin zdobyła w Laboratorium Psychoedukacji. Tam także odbyła kurs uzupełniający z psychoterapii psychodynamicznej. Jestem certyfikowanym realizatorem programu CANDIS – jest to program krótkoterminowej terapii (ok 13 spotkań) przeznaczony dla osób uzależnionych od marihuany i innych przetworów konopi. Ponad to regularnie poszerza wiedzę na licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wśród najważniejszych z nich znajdują się cykle szkoleń z: Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Emocjach oraz dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA). Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. Prywatnie ceni czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi.

Urszula Kamińska - psycholog

Absolwentka Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie na kierunku psychologia, w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii.  Biegły psycholog w Sądzie Biskupim w Płocku. Obecnie zdobywa doświadczenie w zawodzie psychologa na stażu w ośrodku “Grupa Anteris”. Praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, lękiem, stresem i obniżonym nastrojem. Swoją prace poddaje regularnej superwizji. Cechuje się wrażliwością, empatią, sumiennością i uczciwością.