• Konsultacja indywidualna psychoterapeuta – 190 – 220 zł. (50 min.)
  • Konsultacja indywidualna psycholog – 170 zł. (50 min.)
  • Konsultacja pary psychoterapeuta – 350 zł. (50 min.)
  • Konsultacja pary psycholog – 250 zł. (50 min.)
  • Psychoterapia rodzin – 350 zł. (50 min.)
  • Grupa terapeutyczna dla dorosłych