Informacja na temat psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą leczenia. Okazała się skuteczna w wielu przypadkach i wpisuje się we wiodący trend psychoterapii światowej. Skupia się na pomocy w zrozumieniu, co się dzieje w naszej głowie na poziomie podświadomym. Chodzi o to, że konflikty, stresy, problemy, których doświadczamy na poziomie nieświadomym, mogą spowodować kłopoty na poziomie świadomym. Jeśli pod wpływem terapii człowiek staje się bardziej świadomy to zaczyna rozumieć przeszłość i jej wpływ na nasze funkcjonowanie. Przeszłość oddziałuje na nas nawet jeśli nie do końca ją pamiętamy. Czasami pod wpływem psychoterapii człowiek przypomina sobie trudne sytuacje i widzi jak bardzo, coś o czym chciał zapomnieć, determinowało jego działania. Dzięki psychoterapii psychodynamicznej klienci uczą się lepiej zarządzać własnymi uczuciami i zachowaniem.

Psychoterapia – mechanizmy obronne

Konflikty, w jakie się wdajemy, często odnoszą się do doświadczeń lub dysfunkcyjnych relacji we wczesnym dzieciństwie. By radzić sobie z trudną sytuacją człowiek tworzy tak zwane mechanizmy obronne. Niestety, mimo że Twoja sytuacja się zmieniła, to mechanizm obronny pozostaje.  I zamiast chronić Cię przed kłopotami staje się ich przyczyną. Być może próbujesz też nieświadomie odtworzyć relacje, które były problematyczne dla Ciebie jako dziecka. Powiela się sytuacja z Twojego dzieciństwa i dokładnie tak jak wtedy, relacje te nie czynią Cię szczęśliwym. Niestety samodzielnie nie jesteś w stanie przełamać rutyny. Temu służy psychoterapia. Psycholog jako osoba z zewnątrz często łatwiej jest w stanie zauważyć i nazwać mechanizmy obronne, uświadomić je pacjentowi a później pracować razem nad ich zmianą, nad przełamaniem rutyny.

Jak osiągnąć szczęście i satysfakcję życiową

By dowiedzieć się, co dzieje się w głębi umysłu i dotrzeć do obszarów, które sprawiają kłopot, można odnosić się do kwestii, które są przyczyną aktualnego stresu i wprowadzać zmiany, niezbędne do osiągnięcia szczęścia i satysfakcji życiowej.

Kodeks etyczny psychologa

Ważną zasadą, do której zobowiązuje psychologa kodeks etyczny, jest zasada zachowania tajemnicy. Psycholog nie może rozmawiać o przypadkach pacjentów z nikim za wyjątkiem superwizora. Jest to osoba bardzo doświadczona w prowadzeniu terapii, z którą psycholog, terapeuta omawia i konsultuje pracę. Nie ujawnia nigdy i nikomu nazwisk i osobistych danych pacjentów.