Kiedy udać się na psychoterapię?

Kiedy udać się na psychoterapię?

Kiedy udać się na psychoterapię? 

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy to, co właśnie mi się dzieje, wymaga psychoterapii? Przeczytaj na czym polega zdrowie psychiczne. Sprawdź czy na wszystkich płaszczyznach Twoje życie jest satysfakcjonujące. Jeśli znajdziesz elementy, które nie spełniają Twoich oczekiwań to warto wtedy udać się do psychoterapeuty, z którym wspólnie popracujecie nad Twoją trudnością.

Definicja zdrowia psychicznego: 

 • Jest w stanie skutecznie i produktywnie wykorzystywać swoje talenty, umiejętności i energię.
 • Lubi wyzwania; znajduje przyjemność w osiągnięciach.
 • Jest w stanie utrzymać znaczący związek miłosny charakteryzujący się prawdziwą intymnością i troską.
 • Odnajduje sens w przynależności i wkładzie w większa społeczność (np. organizację, kościół, sąsiedztwo).
 • Jest w stanie odnaleźć sens i spełnienie w prowadzeniu, uczeniu i troszczeniu się o innych.
 • Jest empatyczny/a; jest wrażliwy/a reaguje na potrzeby i uczucia innych osób.
 • Jest w stanie skutecznie i adekwatnie ocenić siebie, kiedy zajdzie potrzeba.
 • Docenia i reaguje na humor.
 • Jest w stanie przyswoić informacje, które są emocjonalnie zagrażające (tzn. zagrażają wyznawanym poglądom, spostrzeżeniom i samo-ocenom) i potrafi z nich skorzystać.
 • Zdaje się być pogodzony/a z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości; odnalazł/a w nich znaczenie i skorzystał/a z nich.
 • Potrafi wyrazić siebie za pomocą słów.
 • Prowadzi aktywne i satysfakcjonujące życie seksualne.
 • Dobrze odnajduje się w sytuacjach społecznych.
 • Zasadniczo odnajduje zadowolenie i radość w aktywności życiowej.
 • Wyraża afekt w sposób odpowiedni i o natężeniu adekwatnym do sytuacji.
 • Posiada zdolność rozpoznawania odmiennych punktów widzenia, nawet w tematach budzących silne emocje.
 • Posiada standardy moralne i etyczne i stara się im sprostać.
 • Jest kreatywny/a; jest w stanie zobaczyć sprawy, lub podejść do problemów w oryginalny sposób.
 • Jest raczej sumienny/a i odpowiedzialny/a
 • Jest raczej energetyczny/a i otwarty/a
 • Posiada wgląd psychologiczny; jest w stanie zrozumieć siebie i innych w subtelny i złożony sposób.
 • Jest w stanie odnaleźć znaczenie i satysfakcje w dążeniu do długoterminowych celów i ambicji.
 • Jest w stanie tworzyć bliskie i trwające przyjaźnie charakteryzujące się wzajemnym wsparciem i dzieleniem doświadczeń.

Shedler–Westen Assessment Procedure (SWAP–200; Shedler & Westen, 2007)

Dodaj komentarz