Efekty psychoterapii psychodynamicznej – czy to działa?

Efekty psychoterapii psychodynamicznej – czy to działa?

Kto przeprowadził badania?

Dr Jonathan Shedler jest amerykańskim psycholog, który ma ponad 25-letnie doświadczenie w nauczaniu i nadzorowaniu psychologów, psychiatrów i psychoanalityków, jest też znany na całym świecie jako autor, konsultant oraz główny klinicysta i nauczyciel.

Czego dotyczyło badanie?

Przeprowadził duże badania na temat skuteczności i efektywności terapii psychodynamicznej. Swoje wyniki opublikował w 2010r. w artykule pt. “The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy”, cztli Efektywność Psychoterapii Psychodynamicznej. Możemy tam zobaczyć zestawienie najnowszych wyników badań na temat psychoterapii. Metaanalizy jakie przeprowadził dotyczyły też często wyników badań follow-up, czyli prowadzone po dłuższym okresie od zakończenia terapii.

Co na to polskie środowisko psychoterapeutyczne? 

Jak powiedziała o nich w Polsce Anna Król-Kuczkowska (psycholog, psychoterapeuta, superwizor):

“Wyniki te wskazują dużą skuteczność podejść psychodynamicznych. Pokazują, że pacjenci poddani terapii psychodynamicznej nie tylko utrzymują korzyści terapeutyczne, ale że poprawa trwa wciąż z biegiem czasu. Średnio możemy zaobserwować tendencjęwzrostowtą od około roku do 15 miesięcy po zakończeniu psychoterapii.”

Wnioski!

Psychoterapia psychodynamiczna działa nie tylko w momencie, kiedy pacjent jest w gabinecie, ale również wtedy, kiedy zakończy się jego proces terapeutyczny. Zmiany następujące pod wpływem terapii często utrzymują się długo i działają nie tylko na objawy. Terapia psychodynamiczna wpływa również na osobowość, w której następują głębokie zmiany.

Autor: Aneta Adamkowska – psycholog, psychoterapeuta

Dodaj komentarz